Architektonický ateliér

Komplexné služby v oblasti projekcie stavieb a urbanizmu

Ponúkame Vám naše služby v oblasti projektovania  všetkých druhov stavieb,  od štúdie až po realizačný projekt . 
Spracujeme zastavovacie a urbanistické štúdie pre posúdenie Vášho investičného zámeru.

Inžinierske činnosti a súvisiace
technické poradenstvo

Pomôžeme Vám so získaním informácií súvisiacich s potrebnými povoleniami  a vybaviť stavebné povolenie so všetkými  vyjadreniami dotknutých organizácií.

Rozpočet stavby

Vypracujeme Vám presný položkový rozpočet stavby a výkaz výmer. Rozpočtujeme v programe CENKROS. Garantujeme  Vám  aktuálne ceny vo výstavbe a pridružených činnostiach.

Doplnkové služby

Ponúkame Vám veľkoformátovú tlač a skenovanie dokumentov do formátu A0.

Sklad