Zastavovacia štúdia

Malé pole, Spišská Nová ves

Zastavovacia štúdia je víziou toho ako by bolo možné zastavať územie s názvom Malé pole v m.č. Ferčekovce, Spišská Nová Ves. Táto zastavovacia štúdia bude podkladom pre spracovanie Urbanistickej štúdie, ktorá bude spracovaná a  prerokovaná v zmysle Stavebného zákona a bude ju možné pripomienkovať. Preto všetky mapy a obrázky majú len ilustračný charakter a nie sú zobrazením budúceho reálne využitia územia.